Wie zijn wij   

De Hervormde gemeente te Achterberg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. In verbondenheid met Hervormde gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland, De verklaring van het Convenant dat is vastgesteld door de classis van Alblasserdam in de Nederlandse Hervormde Kerk op 13 maart 2003, geeft aan hoe wij als Hervormde Gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland staan. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

www.protestantsekerk.nl
 
terug