Diaconie

Diaken: Rien Roelofse, voorzitter kerkenraad
Diaken: Hans van Ekeris

Ouderlingen

Jos Hootsen, Ouderling tevens Scriba
Anton van Engelenhoven, Ouderling / kerkrentmeester
Dirk Versteeg, Ouderling / Kerkrentmeester
Henk van Laar, Kerkrentmeester
Simon van Dijk, Ouderling
Matthijs Verhoeks, Ouderling

Dominee J.H. de Vree

Sinds 2015 is dominee J.H. de Vree predikant van Achterberg. 
 

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten zijn de ambtsdragers volgens een rooster of onderlinge afspraak aanwezig bij de kerkdiensten. De ouderling van dienst legt door een handdruk aan het begin van de kerkdienst de verantwoordelijkheid voor de dienst in handen van de predikant. Aan het einde van de kerkdienst neemt de kerkenraad eveneens door een handdruk van dezelfde ouderling de verantwoordelijkheid weer over. Kerkenraadsleden zijn ook aanwezig bij doopcatechese, censura morum (Heilig Avondmaal), huwelijks- en rouw diensten.