Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten zijn de ambtsdragers volgens een rooster of onderlinge afspraak aanwezig bij de kerkdiensten. De ouderling van dienst legt door een handdruk aan het begin van de kerkdienst de verantwoordelijkheid voor de dienst in handen van de predikant. Aan het einde van de kerkdienst neemt de kerkenraad eveneens door een handdruk van dezelfde ouderling de verantwoordelijkheid weer over. Kerkenraadsleden zijn ook aanwezig bij doopcatechese, censura morum (Heilig Avondmaal), huwelijks- en rouw diensten.
terug