Geschiedenis

De kerkelijke gemeente kent geen lange geschiedenis. Het dorp is ontstaan uit een landelijk buurtschap in het midden van de 19e eeuw. Kerkelijk was ze aangewezen op Rhenen. In de Cunerakerk was een speciale hoek met zitplaatsen, de boerenhoek genoemd, voor de boeren en burgers uit Achterberg.

In 1882 werd een evangelisatie opgericht met een godsdienstonderwijzer die tot taak had huisbezoek af te leggen en catechisatie en zondagsschool te houden. Kerkdiensten waren er nog niet. De eerste die benoemd werd, was meester Aartsen. Hij begon zijn arbeid in oktober 1883 tot zijn overlijden 12 feb 1902. In datzelfde jaar volgde de heer H. Ketellapper hem op. Door allerlei oorzaken liep het financieel niet goed, wat resulteerde in de opheffing van de evangelisatie op 28 oktober 1904.

Er werd een nieuwe start gemaakt met de heer H. Nibbelink op 20 april 1905. Hij begon met zondagsschool werk en dat liep goed, zodat er een tweede onderwijzer bij kwam in de persoon van de heer G.A.B. Boonzaaijer uit Rhenen. In de volksmond werd hij G. A. B. B. genoemd. Hij had een nagelaten vermogen en liet voor zijn rekening een woning en een lokaal bouwen. Dat lokaal werd gebruikt door de zondagsschool, in later jaren werd deze ruimte ook gebruikt door verenigingen en voor Bijbellezingen en kerkdiensten. In november 1918 stopte G.A.B. Boonzaaijer met zijn werk, en werd het lokaal en de woning aangekocht door de gemeente Rhenen en de kerkvoogdij. Twee jaar later keerde hij terug, om op 3 mei 1932 afscheid te nemen wegens vertrek naar Amsterdam.

Op 2 januari 1924 werd de heer. C. van Viegen benoemd tot hulpprediker. Bijna 36 jaar zou hij in Achterberg werken.

Op 1 januari 1946 werd de gemeente Achterberg zelfstandig en op 8 oktober 1953 kreeg hulpprediker Van Viegen de rechten van predikant. In 1959 ging hij met emeritaat en verbond zich daarna aan de Hervormde Gemeente van Overberg (Gem. Amerongen).  Na hem kwamen de predikanten ds. P.M. Breugem, ds. J. van de Haar, ds. G. Nijhof, ds. H. Vermeer, ds. C.M. Visser, ds. G. Hendriks, Ds. A. Langerak, en nu dient ds. J.H. de Vree de gemeente.  

 
terug