Kerkgebouw

Het lokaal werd na de bouw nog drie keer uitgebreid. Het heeft ertoe geleid dat de vraag naar een eigen kerkgebouw steeds groter werd. In 1932 was het zover dat de kerk gebouwd werd. Architectonisch een voorbeeld van de “Amsterdamse school“. De toren met luidklok is er pas opgekomen in 1947.

Net voor de komst van ds. P.M. Breugem is er een nieuwe pastorie gebouwd op de fundamenten van de oude. In 1968 onderging de kerk een grondige renovatie en, naar de mode van die tijd, met moderne elementen. De preekstoel was van zulk een moderne stijl dat hij in 1995 is vervangen door één van de klassieke stijl, ontworpen en gemaakt door gemeenteleden.

Het kerkgebouw werd bij die renovatie nog eens drie meter verlengd. In 1986 werd er een houten verenigingsgebouw bij gebouwd dat de naam Bethel heeft gekregen. In 1990 werd de kerk uitgebouwd voor verenigingswerk en kon deze zaal ook bij de kerk getrokken worden. Vanwege de groei van de gemeente deed een deel daarvan elke zondag als zodanig dienst.

terug