ACCV

Achterbergse Christelijke Vrouwen Vereniging

De vereniging bestaat al meer dan 50 jaar, in het begin is ze jaren aangesloten geweest bij de Nederlands Christelijke Vrouwenbond de NCVB.

In de jaren erna konden zij zich niet meer vinden in de koers van het hoofdbestuur van de NCVB. Men heeft voor het lidmaatschap van de NCVB bedankt en hebben de naam ACVV aangenomen.

In de beginjaren was het een specifiek Hervormde vereniging. Na het zelfstandig worden, is zij ook niet bij een kerkelijke gemeente aangesloten geweest.

Nu komen de leden, zo’n 55 personen, uit alle kerkelijke gezindten.

De ACVV vergaderd eenmaal op de tweede maandag van de maand  van september tot Pasen van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Op hun vergaderingen wordt veelal een spreker of spreekster uitgenodigd die al dan niet verbonden is aan bijv. een stichting, die hulp verleend in Nederland of daarbuiten.

Soms ook  met het vertonen van een klankbeeld. Pasen en Kerst krijgen speciale aandacht.  Eén keer per jaar gaan de dames met een touringcar een dagje uit.

De presidente is Mevr. Hennie van Laar-Hilbrands te bereiken op tel. 0317-616836

terug